Območni zbor Novo mesto

Predsednik: IGOR SMOLEJ


Seznami odvetnikov (ažurirani 15. 4. 2020)

Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 8. 4. 2020)

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 15.4. 2020)

 

Seznami odvetnikov (ažurirani 3. 9. 2019)

Brezplačna pravna pomoč (posodobljeno 3.9.2019)

Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (posodobljeno 3.9.2019)

Seznam odvetnikov za brezplačno pravno pomoč pri delovnem in socialnem sodišču  (posodobljeno 17.11.2016)

 

Seznami odvetnikov za leto 2011 (ažurirani 20.09.2011)

 
 
 

Seznami odvetnikov za leto 2011 (ažurirani 13.01.2011)

 
 
 PREDSTAVITEV

Dolenjski območni zbor odvetnikov

V okviru Odvetniške zbornice Slovenije deluje, na temelju njenega Statutu, Dolenjski območni zbor odvetnikov za območje sodnega okrožja Novo mesto.

Območni zbor odvetnikov sestavljajo odvetnice in odvetniki z območja zbora ter odvetniški kandidati in odvetniški pripravniki, ki delajo pri njih. Ob koncu leta 2004 je območni zbor  štel 34 članov. Na področju zbora deluje 30 odvetnikov posameznikov in odvetniška družba.

Območni zbor ima predsednika in dva člana izvršilnega odbora, vsi skupaj sestavljajo izvršilni odbor zbora. Sedanji predsednik je odvetnik Borut Škerlj, člana izvršilnega odbora pa sta odvetnica Vesna Bajec in odvetnica Gozdana Petrič.

Zgodovina delovanja zbora sega v čas ustanovitve območnih zborov. Na mestu predsednikov zbora so se zvrstili odvetniki Tone Furlan, Slavko Sitar, Anton Škerlj in Anton Šporar.

 

Pristojnosti območnega zbora so določene v 46. členu Statuta. Zbor daje poudarek:

a. sestankom vseh članov približno enkrat mesečno, na katerih se obravnava celotna problematika zbora, odvetništva, tarife, spremembe zakonodaje, odvetniška praksa….

b. organizaciji izobraževanj in predavanj v Novem mestu – leta 2001 – g. Žarka Povšeta, izvedenca in cenilca gradbene stroke 2002 - g. Rada Brezovarja, o informacijskem sistemu Vrhovnega sodišča RS, 2003 – dr. Matjaža Tratnika, o posameznih institutih po SPZ, 2004 – geodetov Dolenjske, o spremembah zakonodaje na področju ureditve zemljiškega katastra;

b. orGanizaciji strokovnih izletov enkrat letno in seznanitvijo s pravnimi institucijami ter pravnim redom drugih držav: 1999 – v Pariz, 2000 – na Škotsko v Edinburgh, 2001 - v Amsterdam, 2003 – na Irsko v Dublin, 2004 – v Barcelono, v letu 2005 pa v Lizbono;

c) organizaciji družabnih srečanj – vsakoletno novoletno srečanje, jesenski piknik;

d) razno: vodi evidenco dežurnih odvetnikov in obvešča o njej sodišča, policijo; obvešča o prijavah na sezname za brezplačno pravno pomoč;  ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju za naloge zdravstvenega varstva pri delu z Aristotel, d.o.o., h kateri prostovoljno pristopajo posamezni odvetniki in družbe;

e) rednemu sodelovanju, vabljenju na srečanja in obveščanju o svojih aktivnostih upokojenih kolegic odvetnic in kolegov odvetnikov.

Izvršilni odbor sklicuje sestanke in izdaja odločbe zlasti o izpolnjevanju pogoja zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica oziroma poklica odvetniškega kandidata.

 

Območni zbor ima po potrebi stike z javnostjo preko sredstev javnega obveščanja.

Pripravil: odv. Borut Škerlj