Območni zbor Nova Gorica

Predsednica: TANJA MARUŠIČ


Seznam odvetnikov (ažuriran na spletu 16.03.2020)

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti za leto 2020 (ex offo)

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti v postopkih po ZDZdr za leto 2020

Seznam odvetnikov za brezplačno pravno pomoč 2018  posodobljeno 11.6.2018

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti za leto 2019

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti, ki se vodijo po zakonu o duševnem zdravju za leto 2019

Seznam odvetnikov (ažuriran na spletu 23.1.2018)

Seznam odvetnikov za brezplačno pravno pomoč 2018  posodobljeno 11.6.2018

Seznam zagovornikov po uradni dolžnosti 2018 (ex offo)  posodobljeno 11.6.2018

Seznam odvetnikov po uradni dolžnosti, ki se vodijo po zakonu o duševnem zdravju 2018

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti za leto 2018

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti, ki se vodijo po zakonu o duševnem zdravju za leto 2018

 

Seznam odvetnikov (ažuriran na spletu 18.1.2017)

Seznam odvetnikov za brezplačno pravno pomoč 2017 (posodobljen 1.9.2017)

Seznam zagovornikov po uradni dolžnosti 2017 (ex offo) 

Seznam odvetnikov po uradni dolžnosti, ki se vodijo po zakonu o duševnem zdravju 2017

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti za leto 2017

Razpored dežurstva zagovornikov po uradni dolžnosti, ki se vodijo po zakonu o duševnem zdravju za leto 2017

 

Seznam odvetnikov

Brezplačna pravna pomoč 20.1.2016

Seznami odvetnikov (ažurirani na spletu dne 26.1.2015)

Brezplačna pravna pomoč (ažurirano 5.3.2015)
Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti
Seznam zastopnikov po uradni dolžnosti v postopkih po ZDZdr 

Seznami odvetnikov (ažurirani na spletu dne 2.9.2014)

Brezplačna pravna pomoč 
Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti

 

Seznami odvetnikov (ažurirani na spletu dne 3.1.2013)

Brezplačna pravna pomoč 

Seznami odvetnikov (ažurirani na spletu dne 15.10.2012)

Brezplačna pravna pomoč 

Seznami odvetnikov (ažurirani na spletu dne 22.02.2010)

Brezplačna pravna pomoč (ažuriran 2.12.2011)
Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti (ažuriran 28.05.2010)
Razpored dežurstev Ex offo


Seznami odvetnikov (ažurirani dne 06.07.2009)

Brezplačna pravna pomoč

Seznam zagovornikov v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti