Območni zbori

Območni zbori odvetnikov se oblikujejo za območja sodnih okrožij. Območni zbor sestavljajo odvetniki z območja zbora ter odvetniški kandidati in pripravniki, ki delajo pri njih in ki sodelujejo pri delu zbora brez pravice glasovanja. Članstvo v območnem zboru je obvezno. Območnih zborov je 11:

Območni zbor Celje

Predsednik: GREGOR GREGORIN

Območni zbor Koper

Predsednik: GIANI FLEGO

Območni zbor Kranj

Predsednik: ANKA KOZAMERNIK

Območni zbor Krško

Predsednica: KLAVDIJA KERIN

Območni zbor Ljubljana

Predsednica: ALENKA KOŠOROK HUMAR

Območni zbor Maribor

Predsednica: RIJA KRIVOGRAD

Območni zbor Pomurje

Predsednik: SLAVKO FARTELJ

Območni zbor Nova Gorica

Predsednik: HILDA PIPAN

Območni zbor Novo mesto

Predsednica: MAJDA ŠTRASNER

Območni zbor Ptuj

Predsednica: ZDENKA PAVLOVIČ

Območni zbor Slovenj Gradec

Predsednik: DAVID POGOREVC