Odvetniška pisarna Kramar, d.o.o. zaposli: Odvetniškega pripravnika, Odvetniškega kandidata, m/ž

Smo globalno usmerjena odvetniška pisarna, ki svetuje predvsem na področjih gospodarskega prava. Naše poslovanje sloni na naslednjih temeljnih vrednotah:Integriteta: Delamo, kar je prav. Odličnost: Nenehno se izobražujemo in izboljšujemo. Pogum: Razmišljamo in ravnamo pogumno. Skupaj: Spoštujemo drug drugega, naše razlike pa nas krepijo. Prizadevanje za boljše: Delamo, kar je pomembno. Predani smo strokovnosti in modernim tehnološkim pristopom pri opravljanju odvetniške dejavnosti. PRIČAKUJEMO: Zavzetost, Odprtost, Natančnost, Povezanost, Iskrenost, Poštenost. Pričakujemo kandidate, ki bodo delili naše vrednote in bodo hkrati: Motivirani in odprti za pridobivanje novih znanj in izkušenj. Samoiniciativni. Kolegialni in pripravljeni za delo v timu. Natančni in potrpežljivi pri iskanju pravilnih rešitev. Iskreni in pošteni, tako v razmerju do kolegov, kot tudi do strank. PONUJAMO: Znanje, Izkušnje, Urejeno delovno okolje. Kandidatom ponujamo predvsem:Delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s poskusno dobo šest mesecev.Delo na lokalnih in mednarodnih projektih. Karierno rast. Pravno znanje in veščine odvetniškega poklica.


Zahtevana znanja: Pogoji za opravljanje dela: - Odvetniški pripravnik; Pričakovana znanja in izkušnje: Pridobljen strokovni naslov magister prava ali univerzitetni diplomirani pravnik. Odlično (aktivno) znanje angleškega jezika. Zaželena znanja in izkušnje: - Delovne izkušnje na spodnjih pravnih področjih, na katerih Odvetniška pisarna Kramar, d.o.o. opravlja svoje storitve. Odlično (aktivno) znanje nemškega jezika. Kraj dela:Na sedežu Odvetniške pisarne Kramar, d.o.o. kot tudi na terenu, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.Možna je napotitev na službene poti izven kraja delovnega mesta, znotraj in zunaj Republike Slovenije kot tudi napotitev na delo v tujino. Začetek dela:Takoj oziroma po dogovoru. - Odvetniški kandidat: Pričakovana znanja in izkušnje:Pridobljen strokovni naslov magister prava ali univerzitetni diplomirani pravnik.- Opravljen pravniški državni izpit (PDI). - Odlično (aktivno) znanje angleškega jezika. - Delovne izkušnje na spodnjih pravnih področjih, na katerih Odvetniška pisarna Kramar, d.o.o. opravlja svoje storitve. Zaželena znanja in izkušnje: Odlično (aktivno) znanje nemškega jezika. Kraj dela:- Na sedežu Odvetniške pisarne Kramar, d.o.o. kot tudi na terenu, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.Možna je napotitev na službene poti izven kraja delovnega mesta, znotraj in zunaj Republike Slovenije kot tudi napotitev na delo v tujino. Rok za prijavo:Kandidati naj svoje prijave skupaj z življenjepisom, motivacijskim pismom in priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev iz te objave pošljejo na elektronski naslov: info@op-kramar.si, najkasneje do vključno 31. januar 2020.

Kraj dela: Na sedežu odvetniške pisarne kot tudi na terenu, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije. Možna je napotitev na službene poti izven kraja delovnega mesta, znotraj in zunaj Republike Slovenije kot tudi napotitev na delo v tujino.

Začetek dela: Takoj oziroma po dogovoru.

Opis dela:

Pravna področja

Odvetniška pisarna ponuja storitve predvsem na naslednjih pravnih področjih:
- davčno pravo,
- delovno pravo,
- pravna vprašanja, povezana z delovnimi migracijami
- finančno pravo (pravo vrednostnih papirjev, pravo izvedenih finančnih inštrumentov, bančno pravo, borzno pravo),
- gospodarske pogodbe in posli,
- insolvenčno pravo (prestrukturiranje in drugi ukrepi ob nastopu insolventnosti, postopki prisilnih poravnav in stečajev, prenehanje -
pravnih oseb, zastopanje v insolvenčnih postopkih),
- intelektualna lastnina,
- javno naročanje,
- korporacijsko pravo,
- nepremičninsko pravo (zemljiškoknjižno stanje, pogodbe stvarnega prava, zemljiškoknjižni postopki in upravni postopki),
- nove tehnologije, informacijska tehnologija in elektronske komunikacije,
- pravo EU & pravo konkurence,
- pravo pravil revizijske stroke in bilančno pravo,
- prevzemi in združitve – M&A,
- varstvo osebnih podatkov in
- zastopanje strank.