Odvetnik I Odvetniški kandidat

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o. iz Ljubljane vabi k sodelovanju odvetnika/odvetniškega kandidata.

Odlično delovno okolje, priložnost za rast in razvoj potenciala, nagrajevanje, pravni izzivi in zahtevni projekti. Si skrbna, delovna, kolegialna, pogumna oseba, ki je željna znanja, izkušenj, napredka in razvoja? Če je odgovor pozitiven, si vabljena v ekipo Odvetniške družbe Neffat.

Pošlji nam predstavitev na info@neffat.si: lahko je a) pisna (CV in motivacijsko pismo ipd.) ali b) video predstavitev ne daljša od 60 sekund.


Zahtevana znanja: Zaželene so izkušnje in delo zlasti na področju korporacijskega prava, nepremičnin, delovnega prava in zastopanje v civilnih sodnih postopkih.

Poleg tega pa delo tudi na drugih področjih kot so navedena na spletnih strani www.neffat.si, predvsem javna naročila in GDPR.

Kraj dela: Ljubljana

Začetek dela: Konec septembra, začetek oktobra 2021

Opis dela:

Celovita pravna podpora strankam:
a) Pravno svetovanje in podpora strankam pri izvedbi različnih transakcij in projektov: priprava in pregled dokumentacije, strukturiranje različnih poti in možnosti izvedbe transakcije za doseganje končnega cilja.
b) Priprava in zastopanje v sodnih postopkih (intervju s stranko, pregled in priprava dokaznih listin, priprava tožb, vlog med postopkom, odgovorov na tožbo, argumentacija, sodna praksa, taktika,…) in drugih postopkih pred institucijami za reševanje sporov.
c) Svetovanje v upravnih zadevah in postopkih s področja varstva okolja in narave ter graditve objektov: pregled dokumentacije, poročil o analizah in vsebnostih različnih snovi, pravni okviri in podlage (nacionalno pravo, pravo EU, strokovne prakse ipd.). Na tej podlagi priprava korakov v postopku za izdajo dovoljenj ali drugih upravnih aktov.
d) Drugo delo s strankami in na projektih.