Iščem zaposlitev kot odvetniški pripravnik


Izobrazba:
Končan magistrski študijski program (2. bolonjska stopnja) v okviru gospodarskopravnega modula na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2017-18) s povprečno oceno 8,85. Uspešen zagovor magistrskega diplomskega dela z naslovom Računalništvo v oblaku z vidika varstva podatkov z oceno odlično-cum laude (10).

Opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka 2. stopnje pri Ministrstvu za javno upravo (22.10.2019, zap. št. Evidence izpitov: 60412-38/2019/205).

Znanja in izkušnje: Trenutno sem zaposlen kot sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani (1. 9. 2019 – v teku, pogodba preneha dne 11.11.2020).
V preteklosti sem opravljal dejavnost kot samostojni podjetnik: Pravno svetovanje, Klemen Šuligoj s.p. (3. 1. 2020 – 1.8.2020).
Bil sem zaposlen kot odvetniški pripravnik v Odvetniški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o. (4. 9. 2018 – 31. 8. 2019). Glavne naloge: Pisanje vlog in dopisov, priprava pravnih mnenj, samostojno vodenje izvršilnih postopkov, zastopanje pred sodišči, upravnimi in drugimi organi, pregledovanje strokovne literature in sodne prakse, komunikacija s strankami, izvršitelji, sodišči in upravnimi organi ipd.

Študentsko delo v Odvetniški pisarni Valter (1. 8. 2017 – 1. 8. 2018). Glavne naloge: Pomoč pri sestavljanju vlog in dopisov, pregledovanje strokovne literature in sodne prakse, priprava stroškovnikov za opravljene odvetniške storitve, ipd.

Študentsko delo v notarski pisarni Mete Zupančič (1. 5. 2017 – 1. 10. 2017). Glavne naloge: Izdelovanje odpravkov notarskih zapisov, vlaganje ZK predlogov, prilaganje listin ZK predlogom, sestavljanje notarskih zapisnikov o prevzemu prilog notarskih ZK predlogov, preverjanje pravnomočnosti ZK vpisov, vodenje evidenc, kopiranje in skeniranje dokumentov, odpošiljanje in sprejem pošiljk ipd.

Poleg navedenega so številna moja dela objavljena v uglednih publikacijah kot so Pravna praksa, Delo, Dnevnik ter na spletni strani RTV SLO.

Predstavitev:

Sem resen, organiziran in delaven magister prava, ki je strokovna naziva diplomirani pravnik (UN) in magister prava pridobil na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že v času študija sem praktične izkušnje pridobival z opravljanjem študenskega dela v notarski in odvetniški pisarni, nedolgo po zaključku študija pa sem se zaposlil v ugledni odvetniški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc, kjer sem se kot odvetniški pripravnik usposabljal za opravljanje odvetniškega poklica. Ukvarjal sem se zlasti z delovnim in izvršilnim pravom, dejaven pa sem bil tudi na področjih stvarnega in gospodarskega prava ter reševanja sporov. Trenutno sem zaposlen kot sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani. Poleg tega sem kot samostojni podjetnik opravljal dejavnost pravnega svetovanja, ki jo sedaj nadaljujem v obliki pro bono svetovanja. Ob zaposlitvi sem precej aktiven tudi pri analizi pravne teorije in njene aplikacije v praksi, o čemer sem pripravil številne prispevke, med drugim objavljene v najbolj brani slovenski pravniški reviji Pravna praksa, v Delu ter Mladini.