Navodila v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu

Spoštovani,

objavljamo navodila za odvetnike, odvetniške družbe v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu.

Vključen je tudi  vzorec izjave o varnosti z oceno tveganja. Prav tako objavljamo požarni red in izvleček iz požarnega reda, ki sicer velja za zbornico, lahko pa vam je v pomoč.