Obvestila

Odvetniške toge
5. 01. 2012

Brošura - ZARSS
3. 03. 2011

Brošure za mediacijo Višjega sodišča v Ljubljani

Garderoba za toge - Okrožno sodišče v LJ
14. 12. 2010

Od 10. maja letos bo možna uporaba sobe št. 31 v pritličju za potrebe garderobe, začasnega shranjevanja tog za odvetnike in tožilce.

Razveljavljen drugi odst. 108 čl. ZPP
14. 12. 2010

Razveljavljen drugi odstavek 108. člena Zakona o pravdnem postopku.

Sprejet ZOdv-C
23. 05. 2009

Pripombe na KZ-1
23. 05. 2009

NOVA POOBLASTILA
23. 05. 2009

Ustavna pobuda ZOdvT
23. 05. 2009

Obvestila 60-80 »