Priročnik-nediskriminacija

Priročnik-nediskriminacija


Agencije EU za temeljne pravice je skupaj s Svetom Evrope oz. Evropskim sodiščem za človekove pravice lani izdala Priročnik o evropski zakonodaji o nediskriminaciji, kjer je tudi precej evropske sodne prakse na področju nediskriminacije (tako Sodišča EU kot ESČP).

Preveden je tudi v slovenski jezik in ker je reprodukcija dovoljena, jo v vednost posredujemo tudi vam:


http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_SL.pdf

Kmalu bosta izdana še priročnika na temo azila in varstva osebnih podatkov.