Praktični vodnik za odvetnike pred sodiščem EU


CCBE je pripravila praktični vodnik za odvetnike, ki nastopajo pred sodiščem EU v zadevah predhodnega odločanja (Practical guidance for advocates appearing before the Court of Justice of the EU in Preliminary Reference Cases.

najdete ga na naslednji povezavi:

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Practical_guidances_1_1352985219.pdf