KORONAVIRUS - korespondenca OZS, Vlada RS, MP, MF, MJU, sodišča


(15.3.2020) Koronavirus - korespondenca OZS, MP, VLADA RS, MJU

(16.3.2020) Predlog za delno povračilo nadomestila plač tudi za samostojne (samozaposlene) odvetnike

(16.3.2020) Zahteva za zagotovitev ustrezne zaščitne opreme udeležencem v postopkih v nujnih zadevah

        (18.3.2020) Dopis VS RS - zagotovitev zaščitne opreme

(17.3.2020) Predlog amandmajev na predlog Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (covid-19)  

(17.3.2020) Predlog za popolno oprostitev plačila prispevkov za zaposlene in samozaposlene

(18.3.2020) Predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

(19.3.2020) Pripombe in predlog amandmaja OZS na Predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področjuNemoteno izplačilo nagrad za že opravljenje odvetniške storitve v zadevah ex offo, BPP in po Zakonu o duševnem zdravju

(19.3.2020) Dopis VS RS 

(19.3.2020) Dopis MP

(19.3.2020)Poziv OZS za plačilo opravljenih odvetniških storitev s strani države v predpisanih rokih 

(24.3.2020) Dopis MF

(24.3.2020) Zaprosilo OZS za dodatna pojasnila

(27.3.2020) Ponovni poziv OZS za nemoteno izplačilo nagrad

(20.3.2020) Pojasnila MP glede Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Smernice Vlade RS za protikorona paket

(24.3.2020) Smernice Vlade RS za pripravo zakona #PKP1

(24.3.2020) Dopis OZS v zvezi s smernicami Vlade RS

Prvi paket zakonov

(26.3.2020) Predstavitev prvega paketa zakonov 

(26.3.2020) Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

(26.3.2020) Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

(26.3.2020) Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

(26.3.2020) Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Predlog za izvajanje narokov v nujnih zadevah preko videokonferenc 

(26.3.2020) Dopis Okrajnega sodišča v Ljubljani

(26.3.2020) Dopis OZS- Izvajanje zaslišanj na podlagi ZDZdr v nujnih zadevah

(26.3.2020) Dopis OZS- Pobuda za izvajanje nujnih sodnih zadev v času epidemije preko videokonferenc

(31.3.2020) Dopis VS RS

Naroki na Okrožnem sodišču v Ljubljani

(17.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani- naroki v kazenskih zadevah med 17.3. in 20.3.2020

(18.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani glede vstopa v sodno stavbo na Tavčarjevi 9

(19.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani- naroki v kazenskih zadevah med 23.3. in 27.3.2020

(19.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani o generalnem preklicu narokov in obravnav v nenujnih zadevah

(25.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani- naroki v kazenskih zadevah med 30.3. in 3.4.2020  

(3.4.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani- naroki v kazenskih zadevah med 6.4. in 10.4.2020

(7.4.2020) Podpora OZS predlogu zakonske ureditve prilagoditve najemnih in zakupnih razmerij zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin in drugih stvari v primeru izrednih dogodkov

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

(30.3.2020) Predlog zakona 

(31.3.2020) Pripombe OZS na Predlog zakona

(31.3.2020) Dodatne pripombe OZS na Predlog zakona 

(8.4.2020) Poziv OZS k takojšnji aktivaciji sodne veje oblasti

Stečajni postopki in postopki prisilne poravnave (Odredba VS RS z dne 30.3.2020)   

(31.3.2020) Odredba Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

(3.4.2020) Dopis Zbornice upraviteljev Slovenije v zvezi z Odredbo VS RS

(3.4.2020) Dopis OZS v zvezi z Odredbo VS RS

(8.4.2020) Dopis MGRT- Začasni interventni ukrepi na področju gospodarstva- moratorij postokov zaradi insolventnosti

(8.4.2020) Dopis MP- stečajni postopki in postopki prisilne poravnave

(8.4.2020) Dopis VS RS- stečajni postopki in postopki prisilne poravnave

(8.4.2020) Dopis OZS- Poziv FURS k plačilu davčnih obveznosti pred zapadlostjo v plačilo

(8.4.2020) ZIUPPP in ZIUZEOP - Povzetek predvidenih ukrepov po PK-1 in PK-2

(9.4.2020) Pripombe OZS k že sprejetim interventnim zakonom ter novi predlogi

(10.4.2020) Dopis MNZ- izplačila odvetnikom- svetovalcem za begunce

(10.4.2020) Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 

(11.4.2020) Oddaja Studio na Radio Prvi- Kaj se v času epidemije koronavirusa dogaja s pravico? Ključni akterji o delu sodišč, tožilstva, odvetnikov

(17.4.2020) Pobuda OZS za takojšnjo oživitev mediacij v okviru sodišč

Obvezni seminarji za PDI

(7.4.2020) Predlog ukrepa v zvezi z obveznim izobraževanjem za opravljanje PDI

(17.4.2020) Odgovor MP glede obveznih seminarjev za pridobitev pravice pristopa k opravljanju PDI

Plačilo odvetnikov, ki nudijo pravno pomoč v nujnih zadevah, po Odvetniški tarifi

(25.3.2020) Zahteva OZS za plačilo odvetnikov (ex offo, bpp, ZDZdr) v času razglašene epidemije po Odvetniški tarifi 

(31.3.2020) Pobuda OZS za spremembo 5.odst. 17.čl. Zakona o odvetništvu

(31.3.2020) Dopis MP Vrhovnemu sodišču RS glede zahteve OZS

(22.4.2020) Odgovor MP na pobudo OZS za spremembo 5.odst. 17.čl. ZOdv

(22.4.2020) OZS izvedla prve odvetniške izpite preko videokonferenčnega sistema

Oprostitev plačila prispevkov na ZPIZ za zaposlene, ki delajo (ZIUZEOP):

(8.4.2020) Zaprosilo OZS za pojasnilo ZIUZEOP v delu, ki se nanaša na oprostitev plačila prispevkov na ZPIS za zaposlene, ki delajo

(8.4.2020) FURS- preglednica ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov 

(8.4.2020) FURS- Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnih ukrepov

        (22.4.2020) Pojasnilo FURS glede veljavnosti ZIUZEOP

(22.4.2020) Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIUZEOP

(22.4.2020) Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah ZZUSUDJZ