Interaktivne spletne strani glede usposabljanja odvetnikov


Na internetnih straneh Evropskega portala e-pravosodje so objavljene novice o novih interaktivnih spletnih straneh glede usposabljanja odvetnikov na področju evropskega prava: 

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=sl&action=home

https://e-justice.europa.eu/sitenewsshow.do?plang=sl&newsId=81

http://training-lawyers.eipa.eu/