Posvet Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini


Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini in spolne zlorabe otrok -  
Pobuda za poenotenje prakse in zagotavljanje kriterijev strokovnosti. 


ki bo v četrtek, 18. februarja 2016, od 9. do 16. ure, 
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2. 


Gradivo je dosegljivo na spletni strani Varuha.