KORONAVIRUS

(Video) Nagovor predsednika Odvetniške zbornice Slovenije 

 

Nove objave:

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

(29.10.2020) ZZUOOP 

(29.10.2020) Povzetek PKP5, ki se nanaša na odvetnike in odvetniške družbe

Načrtovani ukrepi na sodiščih zaradi ponovne razglasitve epidemije

(2.11.2020) Odgovor Vrhovnega sodišča RS v zvezi s preklici obravnav

(2.11.2020) Dopis Vrhovnega sodišča RS vsem sodiščem

(6.11.2020) Poziv OZS Okrajnemu sodišču v Ljubljani k doslednemu izvajanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb v sodnih stavbah, z dne 22.10.2020

(6.11.2020) Odgovor Okrajnega sodišča v Ljubljani

Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

(13.11.2020) Odredba Vrhovnega sodišča RS z dne 13.11.2020

Začasno prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

(20.11.2020) Sklep Vlade RS o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom