Odvetniška šola 2011


KAZALO (kliknite na povezavo za prenos gradiva):

1. Odvetnik Tomaž Čad:  Elektronsko poslovanje odvetnikov v civilnih sodnih postopkih in postopkih zaradi insolventnosti

2. Odvetnik Roman Završek: Elektronsko poslovanje odvetnikov

3. Odvetnik Aleksander Pevec: Davčni inšpekcijski nadzor odvetnikov

4. mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica: Ureditev revizije s posebnim poudarkom na dopuščeni reviziji

5. dr. Mateja Končina Peternel, vrhovna sodnica: Predstavitev predloga Družinskega zakonika

6. dr. Zvonko Fišer, vrhovni državni tožilec svetnik: Razširjena zaplemba in obrnjeno dokazno breme

7. Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar: Neustreznost predloga Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

8. Andreja Lang, generalna direktorica Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja pri Ministrstvu za pravosodje: (Ne)ustreznost  predloga Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in razmislek o možni ureditvi začasnega zavarovanja in odvzema premoženja nezakonitega izvora